Referera enligt Oxford / fotnoter

Allmänna råd

 • Fotnoten för blogginlägg liknar det man använder för nyhetsartiklar.
 • Oftast räcker det att nämna blogginlägg i fotnoten, istället för fotnot + referenslistan.
 • Nämn blogginlägg i referenslistan endast om de utgör underlag för dina argument, eller om den citeras flera gånger.

Fotnoten

¹ Helena Backman, "Kjolroller i studentspex", 400 (blogg), 31 januari, 2020, http://400-blogg.ub.uu.se/2020/01/31/kjolroller-i-studentspex/ 

 

I fotnoten till ett blogginlägg bör följande information ingå:

 • Författare
 • Titel på blogginlägget (inom citationstecken)
 • Bloggens namn (kursivt)
 • Typ av källa inom parentes (blogg)
 • Publiceringsdatum (om det ej finns skriver du det datum då du läst inlägget, t.ex. hämtad 22 mars 2021).
 • URL

 

Förkortad fotnot

¹ Backman, "Kjolroller i studentspex".

 

I den förkortade fotnoten bör följande ingå:

 • Författarens efternamn
 • Blogginläggets titel

Referenslistan

Backman, Helena. "Kjolroller i studentspex", 400 (blogg). 31 januari, 2020. http://400-blogg.ub.uu.se/2020/01/31/kjolroller-i-studentspex/ 

 

I referenslistan bör följande information om blogginlägget ingå:

 • Författare
 • Titel på blogginlägget (inom citationstecken)
 • Bloggens namn (kursivt)
 • Typ av källa inom parentes (blogg)
 • Publiceringsdatum (om det ej finns skriver du det datum då du läst inlägget, t.ex. hämtad 22 mars 2021).
 • URL