Referera enligt Oxford / fotnoter

Allmänna råd

Det mesta material på YouTube är producerat av någon annan, och därför behöver du vara noga med att ta reda på upphovsperson, titel etc. Sedan kan du i referensen lägga till information relaterad till just YouTube, som minimum videons URL. Se exempel nedan.

Du kan göra på liknande sätt även med andra videoplattformar och multimedia.

 

Fotnoten

¹ Anna Kviselius och Lina Nääs. "Hur, när och varför ska jag referera?", Uppsala universitetsbibliotek, 29 oktober 2013, YouTube-video, 6:28, https://youtu.be/VB__Kq707RU.

² Uppsala universitet. "Study - Live - Enjoy (Part 1, Arrival)", 31 januari 2014, YouTube-video, 4:24, https://www.youtube.com/watch?v=EqBN3d99KUk.

 

I fotnoten till en video på YouTube bör följande information ingå:

 • Namn på den som gjort videon (eller regissör, redaktör, utgivare etc)
 • Videons titel (inom citationstecken)
 • Publiceringsdatum
 • Typ av medium/källa, t.ex.: YouTube-video, TED-talk, Vimeo-video etc.
 • URL

Förkortad fotnot

¹ Kviselius och Nääs. "Hur, när och varför ska jag referera?"

² Uppsala universitet. "Study - Live - Enjoy (Part 1, Arrival)"

 

I den förkortade fotnoten till en video på YouTube bör följande information ingå:

 • Efternamn på den som gjort videon (eller regissör, redaktör, utgivare etc)
 • Videons titel (inom citationstecken)

Referenslistan

Kviselius, Anna  och Lina Nääs. "Hur, när och varför ska jag referera?". Uppsala Universitetsbibliotek. 29 oktober 2013. YouTube-video 6:28. https://youtu.be/VB__Kq707RU.

Uppsala universitet. "Study - Live - Enjoy (Part 1, Arrival)". 31 januari 2014. YouTube-video, 4:24. https://www.youtube.com/watch?v=EqBN3d99KUk.

 

I referenslistan bör följande information om video på YouTube ingå:

 • Namn på den som gjort videon (eller regissör, redaktör, utgivare etc)
 • Videons titel (inom citationstecken)
 • Publiceringsdatum
 • Typ av medium/källa, t.ex.: YouTube-video, TED-talk, Vimeo-video etc.
 • URL