Referera enligt Oxford / fotnoter

Om att referera till partitur

Partitur refererar man till på samma sätt som till böcker.

Om att referera till inspelningar

Inspelad musik kan listas antingen under kompositörernas namn eller musikernas namn, beroende på vilket av dessa element som du bedömer är mest relevant för ditt arbete.

Väljer du att lista en referens under kompositörens namn kan musikerna anges efter albumtiteln i referensen.

Fotnoten

¹ Johann Sebastian Bach, "Concerto no. 1 in F major, BWV 1046", Brandenburg Concertos nos. 1-6, Tafelmusik, dirigerad av Jeanne Lamon. Sony Classical S2K 66289. CD. 1994.

 

I fotnoten bör följande information ingå för en musikinspelning:

Kompositörens/Gruppens/Musikerns Förnamn Efternamn. "Låten/musikstyckets titel", Albumets titel, Musikernas namn, dirigerad av Förnamn Efternamn. Utgivare ID-nummer. Mediaformat. Publicerings-/copyrightår.

 • Namn på kompositörerna eller musikerna/gruppen som framfört stycket.
 • Musikstyckets titel (inom citationstecken)
 • Albumets titel (kursiverat)
 • Namn på musikerna (om de inte står först i referensen och om samma musiker spelat in hela albumet)
 • Dirigent, om en namngiven sådan finns
 • Albumets utgivare (skivbolag eller motsvarande) och ID-nummer om ett sådant finns.
 • Mediaformat (t.ex. CD eller namn på streamingtjänst)
 • Publicerings- eller copyrightår

Förkortad fotnot

¹ Bach, "Concerto no. 1 in F major, BWV 1046".

 

I den förkortade fotnoten till en musikinspelning bör följande information ingå:

 • Efternamn/Namn på kompositörerna/musikerna/gruppen
 • Musikstyckets namn (inom citationstecken)

Referenslistan

Bach, Johann Sebastian. "Concerto no. 1 in F major, BWV 1046", Brandenburg Concertos nos. 1-6, Tafelmusik, dirigerad av Jeanne Lamon. Sony Classical S2K 66289. CD. 1994.

 

I referenslistan bör följande information ingå för en musikinspelning:

Kompositörens/Gruppens/Musikerns Efternamn, Förnamn. "Låten/musikstyckets titel", Albumets titel, Musiker, dirigerad av Förnamn Efternamn. Utgivare ID-nummer. Mediaformat. Publicerings-/copyrightår.

 • Namn på kompositörerna eller musikerna/gruppen som framfört stycket
 • Musikstyckets titel (inom citationstecken)
 • Albumets titel (kursiverat)
 • Namn på musikerna (om de inte står först i referensen och om samma musiker spelat in hela albumet)
 • Dirigent, om en namngiven sådan finns
 • Albumets utgivare (skivbolag eller motsvarande) och ID-nummer om ett sådant finns.
 • Mediaformat (t.ex. CD eller namn på streamingtjänst)
 • Publicerings- eller copyrightår