Referera enligt Oxford / fotnoter

Fotnoten

¹ Eurostat, House price index (2015 = 100) - quarterly data. (Luxembourg: Eurostat, 2021). Hämtad 22 juli, 2021, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/2a2a5032-8ded-43bf-aaec-2878e22a9c86?lang=en.


² SCB, Nyfödda, de 10 och 100 vanligaste tilltalsnamnen efter namngivningsår. År 1998 - 2016. (Stockholm: Statistiska centralbyrån, 2017). Hämtad 2 februari, 2018, http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0001/BE0001T05AR/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299.


³ Stockholms stad, Cykelparkering (Stockholm: Stockholms stad, Trafikkontoret, 2018). Hämtad 3 juli, 2021, http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/GetMetaDataById?id=LvFeature8885279.


4 UCDP, Adoni–Ogoni (Uppsala: Uppsala universitet, 2017). Hämtad den 10 mars, 2021, https://ucdp.uu.se/nonstate/5396.

 

I fotnoten till ett dataset bör följande information ingå:

 • Upphov/ansvarig för datan
 • Titel (kursivt) eller beskrivning (ej kurisv)
 • Publiceringsort
 • Utgivare
 • Publiceringsår
 • Hämtningsdatum och URL

Förkortad fotnot

¹ Eurostat, House price index.
² SCB, Nyfödda.
³ Stockholms stad, Cykelparkering
UCDP, Adoni–Ogoni. 

Referenslistan

Eurostat. House price index (2015 = 100) - quarterly data. Luxembourg: Eurostat, 2021. Hämtad 22 juli, 2021, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/2a2a5032-8ded-43bf-aaec-2878e22a9c86?lang=en.


SCB. Nyfödda, de 10 och 100 vanligaste tilltalsnamnen efter namngivningsår. År 1998 - 2016. Stockholm: Statistiska centralbyrån, 2017. Hämtad 2 februari 2018, http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0001/BE0001T05AR/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299.


Stockholms stad. Cykelparkering. Stockholm: Stockholms stad, Trafikkontoret, 2018. Hämtad 3 juli, 2021. http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/GetMetaDataById?id=LvFeature8885279.


UCDP. Adoni–Ogoni. Uppsala: Uppsala universitet, 2017. Hämtad den 10 mars, 2021, https://ucdp.uu.se/nonstate/5396.

 

I referensen till ett dataset bör följande information ingå:

 • Upphov/ansvarig för datan
 • Titel (kursivt) eller beskrivning (ej kurisv)
 • Publiceringsort
 • Utgivare
 • Publiceringsår
 • Hämtningsdatum och URL