Referera enligt Oxford / fotnoter

Allmänna råd

 • I fotnoten anger du de specifika sidnummer du refererar till. I referenslistan anger du sidintervallet för hela artikeln.
 • För online-artiklar, ange en URL eller namnet på databasen. Många tidskriftsartiklar har ett så kallat DOI-nummer (Digital Object Identifier). En DOI bildar en permanent URL som börjar https://doi.org/. Denna URL är att föredra framför den URL som visas i webbläsarens adressfält.
 • Vetenskapliga artiklar listar ofta många författare. Om det finns fyra eller fler författare, ange upp till tio i referenslistan; i fotnoten anger du endast den första, följt av et al. ("och andra"). För mer än tio författare (visas inte här), anger du de första sju i referenslistan, följt av et al.

Fotnoten

¹ Annika Bergström och Maria Jervelycke Belfrage, "News in social media: Incidental consumption and the role of opinion leaders", Digital Journalism 6, nr. 5 (2018): 592, https://doi.org/10.1080/21670811.2018.1423625

² Anne-Marie Hede och Torgeir Watne, "Leveraging the human side of the brand using a sense of place: Case studies of craft breweries,"Journal of Marketing Management 29, nr. 1–2 (2013): 215.

 

Fotnoten bör innehålla:

 • Författaren/författarnas namn i rak följd: Förnamn Efternamn. Om fler än 4 författare skriver du et al. efter första författarens namn.
 • Artikelns titel inom citationstecken.
 • Tidskriftens namn i kursiv stil.
 • Volym
 • Nummer/issue
 • Månad och år för publicering, eller enbart år.
 • Exakta sidnummer du refererar till
 • För artiklar du läst online inkludera URL, eller ännu hellre den URL som innehåller DOI-nummer (se allmänna råd ovan).

 

Förkortad fotnot

¹ Bergström och Jervelycke Belfrage, “News in social media", 592.

² Hede och Watne, “Leveraging the human side of the brand using a sense of place", 215-216.

 

Den förkortade fotnoten bör innehålla:

 • Författarens/författarnas efternamn. Om fler än 4 författare skriver du et al. efter första efternamnet.
 • Artikelns rubrik, utan underrubrik, inom citationstecken.
 • Det sidnummer du refererar till

Referenslistan

Bergström, Annika och Maria Jervelycke Belfrage. "News in social media: Incidental consumption and the role of opinion leaders". Digital Journalism 6, nr. 5 (2018): 583–598.

Hede, Anne-Marie och Torgeir Watne. "Leveraging the human side of the brand using a sense of place: Case studies of craft breweries". Journal of Marketing Management 29, nr. 1–2 (2013): 207–224. https://doi.org/10.1080/21670811.2018.1423625

 

I referenslistan anges dina källor i alfabetisk ordning. 

I referenslistan bör följande information om artikeln ingå:

 • Författaren/författarnas namn. Första författaren anges med Efternamn först. Följande författarnamn i rak följd.
 • Artikelns titel inom citationstecken.
 • Tidskriftens namn i kursiv stil.
 • Volym.
 • Nummer/issue.
 • År (ev. månad och år) för publicering.
 • Artikelns sidintervall.
 • För artiklar du läst online inkludera URL, eller ännu hellre den URL som innehåller DOI-nummer (se allmänna råd ovan).