Referera enligt Oxford / fotnoter

Fotnoten

¹ Olof Rudbeck d.ä., Inbjudan till anatomisk dissektion i Uppsala [program],1677, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Hämtad 20 juni, 2023. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-153623
² Carl von Linné, Letter 22 August 1748, Uppsala to Jean François Séguier, Verona. L0942. [brev], Linnaean correspondence, Uppsala universitetsbibliotek. Hämtad 20 juni, 2023. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-224468
³ Lars Montin, Beskrifning öfver en resa, på Kongl: Wetenskaps Societetens uti Upsala, men i synnerhet Wälb. Herr Arch. Linnæi anmodan år 1749 om sommaren förrättad til Lapska Fiællarne Åfvan Luleå Stad, 1749, MSS BANKS COLL MON, Botanical Collections, The Natural History Museum, London.
⁴ Esaias Schröer, Brev till Gottfried Schröer, den 20 augusti 1637, Schröers arkiv, SE/RA/2406, bd 3, Riksarkivet, Marieberg.

 

I fotnoten till arkivmaterial bör följande information ingå:

 • Författare eller ansvarig organisation/myndighet/etc.
 • Materialets titel (kursivt). Brev saknar ofta rubrik, ange då mottagare och datum istället (ej kursivt).
 • Tillkomstdatum/år
 • Arkiv/samling (om materialet ingår i en sådan) och arkivinstitution
 • URL och datum då du hämtat det (om materialet finns tillgängligt online) alternativt placering i arkivet.

Förkortad fotnot

¹ Rudbeck d.ä., Inbjudan till anatomisk dissektion i Uppsala.
² Linné, Letter 22 August 1748 [...].
³ Montin, Beskrifning öfver en resa [...].
⁴ Schröer, Brev till Gottfried Schröer, den 20 augusti 1637.

 

I den förkortade fotnoten till arkivmaterial bör följande information ingå:

 • Författare eller ansvarig organisation/myndighet/etc.
 • Materialets titel (kursivt). Brev saknar ofta rubrik, ange då mottagare och datum istället (ej kursivt).

Referenslistan

Linné, Carl von. Letter 22 August 1748, Uppsala to Jean François Séguier, Verona. L0942 [brev]. Linnaean correspondence. Uppsala universitetsbibliotek. Hämtad 20 juni, 2023. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-224468

Montin, Lars. Beskrifning öfver en resa, på Kongl: Wetenskaps Societetens uti Upsala, men i synnerhet Wälb. Herr Arch. Linnæi anmodan år 1749 om sommaren förrättad til Lapska Fiællarne Åfvan Luleå Stad, 1749. MSS BANKS COLL MON, Botanical Collections. The Natural History Museum, London. 

Rudbeck d.ä., Olof. Inbjudan till anatomisk dissektion i Uppsala [program], 1677. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Hämtad 20 juni, 2023. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-153623

Schröer, Esaias. Brev till Gottfried Schröer, den 20 augusti 1637. Schröers arkiv, SE/RA/2406, bd 3. Riksarkivet, Marieberg.

 

I referenslistan bör följande information om arkivmaterialet ingå:

 • Författare eller ansvarig organisation/myndighet/etc.
 • Materialets titel (kursivt). Brev saknar ofta rubrik, ange då mottagare och datum istället (ej kursivt).
 • Tillkomstdatum/år
 • Arkiv/samling (om materialet ingår i en sådan) och arkivinstitution
 • URL och datum då du hämtat det (om materialet finns tillgängligt online) alternativt placering i arkivet.