Referera enligt Oxford / fotnoter

Allmänna råd

Personlig kommunikation, såsom brev, intervjuer, telefonsamtal, e-post och i många fall föreläsningar, bör inte finnas med i referenslistan då detta material oftast inte är tillgängligt för läsaren. Ett sätt att hantera personlig kommunikation är därför att endast hänvisa till källan i fotnoten. Hänvisningen bör innehålla information som tydliggör personens roll, sammanhanget, formen av kommunikation samt datum. Om föreläsningen har en titel kan den anges.

Fotnoten

¹ Karin Olsson, hållbarhetschef på Företag X (föreläsning, Uppsala universitet, Uppsala, 15 januari, 2019).

² Camilla Larsson, "Att referera" (föreläsning, Uppsala universitet, Uppsala, 22 september, 2021).