Referera enligt Oxford / fotnoter

Allmänna råd

Personlig kommunikation, såsom brev, intervjuer, telefonsamtal, e-post och i många fall föreläsningar, bör enligt Oxfordstilen inte finnas med i referenslistan då detta material oftast inte är tillgängligt för läsaren. (Men om möjligt bör du spara en kopia.) Ett sätt att hantera personlig kommunikation är därför att endast hänvisa till källan i fotnoten. Kolla med din lärare/handledare om du är osäker!

Fotnoten bör innehålla information som tydliggör personensnamn, roll, sammanhanget, formen av kommunikation samt datum.

Tänk på att du behöver ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar till en muntlig källa. Du kan också ha anonyma informanter. Mer information om etiska regler för forskning hittar du på CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning.

Fotnoten

¹ Informant B, högstadielärare i Uppsala kommun. Intervju den 13 april 2018.

² Svea Svensson, professor i X vid Uppsala Universitet. Föreläsning den 30 augusti 2021.

³ Jan Jansson, säljstrateg för företag X. E-post. 2020-03-16.

 

Fotnoten bör innehålla:

  • Förnamn Efternamn /alternativt anonymiserad person. T.ex. Informant 1
  • Roll, sammanhang, plats.
  • Typ av kommunikation.
  • Datum för kommunikation.

Förkortad fotnot

¹ Informant B, intervju.

² Svensson, föreläsning.

³ Jansson, e-post.

Referenslistan

Om det krävs att du har med personlig kommunikation i referenslistan kan du skriva in den under en egen rubrik, som "I författarens ägo" eller liknande.