Referera enligt Oxford / fotnoter

Bilder och upphovsrätt

Tänk på att bilder kan vara skyddade av upphovsrätt och att du kanske inte får reproducera dem hur som helst i ditt arbete. Läs mer om bilder och upphovsrätt vid publicering av arbeten.

Bild ur en bok

Bild ur en bok kan hänvisas till på liknande sätt som ett bokkapitel:

I fotnoten bör då följande information ingå:

Upphovspersonens Förnamn Efternamn, Bildens titel, i Författarens Förnamn Efternamn, Boktitel (Förlagsort: Förlag, publiceringsår) sidnummer.

 • Bildens upphovsperson
 • Bildens titel (kursiv)
 • Bildens tillkomstår, om tillgängligt.
 • Bokens författare/redaktör
 • Bokens titel (kursivt)
 • Upplaga (om annat än 1a uppl)
 • Förlagsort
 • Förlag
 • Publiceringsår (om datum ej finns skriver du u.å.)
 • Sidnummer där bilden förekommer i boken.
 • Om det är en e-bok inkluderar du även URL.
² Raz Godelnik och Jen van der Meer, SBM in startups at the intersection of SBM and SE, i red. Annabeth Aagaard, Sustainable Business Models: Innovation, Implementation and Success, (Cham: Springer International Publishing, 2019). s. 242.  https://doi.org/10.1007/978-3-319-93275-0_9.

Fotnoten

Information om bilder (konstverk, fotografier, skulpturer etc.) kan oftast presenteras i den löpande texten i stället för i fotnot och referenslista. Om fotnot eller referenslista behövs, se då till att få med följande:

 • Konstnär/upphovsperson.
 • Titel (i kursiv stil).
 • Datum.
 • Typ av medium.
 • Var konstverket finns.
 • För bilder hittade online, ange URL.
¹ Axel W. Persson, Asine : Utgrävning av mellanhelladiska gravar, 1926, fotografi, Museum Gustavianum, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-102638

Förkortad fotnot

¹ Persson, Asine.

 

Den förkortade fotnoten bör innehålla:

 • Konstnärs/upphovspersons efternamn.
 • Titel, utan ev. undertitel (kursivt).

Referenslistan

Persson, Axel W. Asine : Utgrävning av mellanhelladiska gravar. 1926. Fotografi. Museum Gustavianum. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-102638

 

I referenslistan anges dina källor i alfabetisk ordning. 

I referenslistan bör följande information om bilden ingå:

 • Konstnär/upphovsperson, efternamn först.
 • Titel (i kursiv stil).
 • Datum.
 • Typ av medium.
 • Var konstverket finns.
 • För bilder hittade online, ange URL.