Referera enligt Oxford / fotnoter

Allmänna råd

Tänk på att om du vill infoga en kartbild i ditt arbete så bör du undersöka vilka upphovsrättsliga villkor som gäller för materialet du använder!

Läs mer i dokumentet Källhänvisning och upphovsrätt för digitala kartor och geodata.

Fotnoten

¹ Lantmäteriet, Kebnekaisefjällen, 1:100 000. (Stockholm: Calazo, 2014).

² SGU, Grundvattenmagasin, 1:50000. SGUs kartvisare, 2021. Hämtad 7 juli, 2021,
https://apps.sgu.se/sgumapviewer/tmpout/sgupdf2238277336488545699.pdf.

³ Satellitbild över Uppsala, Google Earth, hämtad 20 december, 2021, https://earth.google.com/web/search/uppsala/@59.85002104,17.68513125,9.81104856a,8356.74612139d,35y,0h,0t,0r/data=CigiJgokCaTa-33KCjNAEaDa-33KCjPAGT7j_UdZvPk_IdGtE2PGj1jA

 

I fotnoten till en karta bör följande information ingå:

 • Namn på den som skapat kartan (om tillgängligt)
 • Titel (kursivt) eller beskrivning (ej kurisv)
 • Skala, samt storlek (om storlek är angivet)
 • Utgivningsort
 • Utgivare
 • Publiceringsår (om tillgängligt, annars hämtningsdatum)
 • URL och datum då du hämtat den (om den finns online)

Förkortad fotnot

¹ Lantmäteriet, Kebnekaisefjällen.

² SGU, Grundvattenmagasin.

³ Satellitbild över Uppsala, Google Earth.

 

Referenslistan

Lantmäteriet. Kebnekaisefjällen, 1:100 000. Stockholm: Calazo. 2014.

Satellitbild över Uppsala, Google Earth. Hämtad 20 december, 2021. https://earth.google.com/web/search/uppsala/@59.85002104,17.68513125,9.81104856a,8356.74612139d,35y,0h,0t,0r/data=CigiJgokCaTa-33KCjNAEaDa-33KCjPAGT7j_UdZvPk_IdGtE2PGj1jA

SGU. Grundvattenmagasin. 1:50000. SGUs kartvisare. 2021. Hämtad 20 juli, 2021. https://apps.sgu.se/sgumapviewer/tmpout/sgupdf2238277336488545699.pdf.

 

I referenslistan bör följande information ingå:

 • Namn på den som skapat kartan (om tillgängligt)
 • Titel (kursivt) eller beskrivning (ej kurisv)
 • Skala, samt storlek (om storlek är angivet)
 • Utgivningsort
 • Utgivare
 • Publiceringsår (om tillgängligt, annars hämtningsdatum)
 • URL och datum då du hämtat den (om den finns online)