Referera enligt Oxford / fotnoter

Tryckt bok eller E-bok?

Följ instruktionerna nedan oavsett om det är en tryckt bok eller en e-bok. Men för e-böcker behöver du komma ihåg att lägga till URL-adress eller namnet på databasen där du läst boken online. Om det skulle vara ett annat format, t.ex. daisy/talbok eller kindle, kan du istället för URL skriva formatet.

 

Saknas sidnummer?

Om sidnummer saknas kan du hänvisa till avsnittets rubrik eller kapitel. Om möjligt bör du dock försöka hitta en version av boken med sidnummer.

Fotnoten

¹ Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, 5 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2014), 23-25.

² Wayne C. Booth et al. The craft of research, 4 uppl. (Chicago: The University of Chicago Press, 2016). 108. https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=4785166.

³ Catherine Grant och Patricia Lee Rubin, red. Creative writing and art history. Art history book series. (Chichester: Wiley-Blackwell, 2012).

 

I fotnoten till en bok bör följande information ingå:

Förnamn Efternamn, Titel, upplaga (Förlagsort: Förlag, publiceringsår) sidnummer.

 • Författarens/författarnas namn (i samma ordning som på titelsidan. Om fler än 4 författare skriver du et al. efter den första författarens namn) 
 • eller redaktörens/redaktörernas namn + red.
 • Titel (kursivt)
 • Upplaga (om annat än 1a uppl)
 • Volym eller serie (om det finns)
 • Förlagsort
 • Förlag
 • Publiceringsår (om datum ej finns skriver du u.å.)
 • Sidnummer eller kapitel du hänvisar till i fotnoten
 • Om det är en e-bok inkluderar du även URL.

Förkortad fotnot

Efter att du hänvisat till en källa med hjälp av en fullständig fotnot, kan du i kommande hänvisningar till samma källa använda en förkortad fotnot.

¹ Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, 23-25.

² Booth, et al. The craft of research, 108.

³ Grant och Lee Rubin, red. Creative writing and art history.

 

Den förkortade fotnoten bör innehålla:

 • Författarens/författarnas eller redaktörens/redaktörernas efternamn (Om fler än 4 författare skriver du et al. efter den första författarens efternamn)
 • Titel, utan ev. undertitel (kursivt)
 • Sidnummer

Referenslistan

I referenslistan anges dina källor i alfabetisk ordning.

Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, Joseph Bizup och William T. Fitzgerald. The craft of research. 4 uppl. Chicago: The University of Chicago Press, 2016. https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=4785166.

Grant, Catherine och Patricia Lee Rubin, red. Creative writing and art history. Art history book series. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012.

Magnusson, Lars. Sveriges ekonomiska historia. 5 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2014.

 

I referenslistan bör följande information ingå:

Efternamn, Förnamn. Titel. Upplaga. Förlagsort: Förlag, publiceringsår. 

 • Författarens/författarnas namn (efternamn, förnam. Om fler författare anges resterande namn i rak följd: förnamn efternamn.)
 • Titel (kursivt)
 • Upplaga (om annat än 1a uppl)
 • Volym eller serie (om det finns)
 • Förlagsort
 • Förlag
 • Publiceringsår (om datum ej finns skriver du u.å.)
 • Om det är en e-bok inkluderar du även URL eller namnet på den databas där du läst boken.