Referera enligt Oxford / fotnoter

Allmänna råd

Personlig kommunikation, såsom brev, intervjuer, telefonsamtal, e-post och i många fall föreläsningar, bör inte finnas med i referenslistan då detta material oftast inte är tillgängligt för läsaren. Ett sätt att hantera personlig kommunikation är därför att endast hänvisa till källan i fotnoten. Hänvisningen bör innehålla information som tydliggör personens roll, sammanhanget, formen av kommunikation samt datum.

Om du vill hänvisa till brev som finns bevarade i ett fysiskt eller digitalt arkiv så kan du följa instruktionerna under Arkivmaterial.

Fotnoten

Anna Andersson, kommunikatör på Naturvårdsverket (e-postkonversation, 25 oktober, 2017).