Referera enligt Oxford / fotnoter

Om översatta verk

När det gäller översatta verk anger du översättarens namn efter titeln med förkortningen "övers." före översättarens namn. Du anger översättarens namn både i den fullständiga fotnoten och i referenslistan. I övrigt följer du vad som gäller för den aktuella källtypen.

Fotnoten

Bok i översättning

¹ Nina Bouraoui, Pojkflickan, övers. M. Björkman. (Stockholm: Elisabeth Grate Bokförlag, 2004), 23-24. 

 

Artikel i översättning

¹ Jean Piaget, "Intellectual evolution from adolescence to adulthood", övers. J. Bliss & H. Furth, Human Development, 15, nr. 1 (1972): 10-12, https://doi.org/10.1159/000271225 

 

Förkortad fotnot

Efter att du hänvisat till en källa med hjälp av en fullständig fotnot, kan du i kommande hänvisningar till samma källa använda en förkortad fotnot.

Bok i översättning

¹ Bouraoui, Pojkflickan, 2004.

 

Artikel i översättning

¹ Piaget, "Intellectual evolution from adolescence to adulthood", 1972.

 

Referenslistan

I referenslistan anges dina källor i alfabetisk ordning.

Bouraoui, Nina. Pojkflickan, övers. M. Björkman. Stockholm: Elisabeth Grate Bokförlag, 2004.  

Piaget, Jean. "Intellectual evolution from adolescence to adulthood", övers. J. Bliss & H. Furth, Human Development, 15, nr. 1 (1972): 1-12. https://doi.org/10.1159/000271225