Referera enligt Oxford / fotnoter

Allmänna råd

Att referera till en sekundärkälla (andrahandskälla) bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Men om du inte kan få tillgång till originalkällan (primärkällan) kan du i undantagsfall hänvisa till sekundärkällan. I referensen behöver du då ange information om både originalkällan samt den sekundärkälla som du har använt dig av.

I exemplen nedan har du läst James Wertsch som citerar den ryske språk- och litteraturvetaren Michail Bachtin som talar om
språkets ord som halvt någon annans.

 • Primärkälla: Bachtin, Michail, The dialogic imagination: four essays. Austin: Univ. of Texas P., 1981.
 • Sekundärkälla: Wertsch, James. Mind as action. Oxford: Oxford University Press. 1998.

Fotnoten

¹ Michail Bakhtin, The dialogic imagination: four essays, 1981, 293, citerad i James Wertsch, Mind as action (Oxford: Oxford University Press, 1998) 54.

 

I fotnoten bör du få med följande information:

 • Författaren till primärkällan
 • Primärkällans titel
 • Primärkällans publiceringsår/datum
 • Sida/sidor som citeras ur primärkällan
 • citerad i/citerad genom
 • Författaren till sekundärkällan (den källa där du läste citatet från Bakhtin)
 • Sekundärkällans titel
 • Sekundärkällans publiceringsort och förlag
 • Sekundärkällans utgivningsår/datum
 • Sida/sidor där primärkällan nämns/citeras

Förkortad fotnot

¹ Bakhtin, The dialogic imagination, citerad i Wertsch, Mind as action.

Referenslistan

Bakhtin, Michail. The dialogic imagination: four essays, Austin: Univ. of Texas P., 1981, 293, citerad i James Wertsch, Mind as action, Oxford: Oxford University Press, 1998, 54.

 

I referensen bör du få med följande information:

 • Författaren till primärkällan
 • Primärkällans titel
 • Primärkällans publiceringsår/datum
 • Primärkällans publiceringsort och förlag
 • Sida/sidor som citeras ur primärkällan
 • citerad i/citerad genom
 • Författaren till sekundärkällan (den källa där du läste citatet från Bakhtin)
 • Sekundärkällans titel
 • Sekundärkällans publiceringsort och förlag
 • Sekundärkällans utgivningsår/datum
 • Sida/sidor där primärkällan nämns/citeras