Referera enligt Oxford / fotnoter

Fotnoten

¹ Dan Nordin, "Två studier av styrning i kunskapsintensiva organisationer" (diss, Uppsala universitet, 2000), 55, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-1182.

² Johanna Siöland, "En kvalitativ studie om pappors egna läsvanor och läsvanorna tillsammans med sina barn" (kandidatuppsats, Högskolan i Borås, 2011), 9-10, http://hdl.handle.net/2320/8731.

 

I den fullständiga fotnoten bör följande information ingå:

 • Skribenten namn (Förnamn Efternamn)
 • Titel på avhandling/uppsats (inom citationstecken)
 • Nivå på avhandling/uppsats. T.ex.: diss. (dissertation/doktorsavhandling), lic-avh., kandidatuppsats, masteruppsats
 • Lärosäte/ort
 • Publiceringsår
 • Sidnummer du refererar till.
 • URL eller namn på databas där du hämtat texten.

 

Förkortad fotnot

¹ Nordin, "Två studier av styrning i kunskapsintensiva organisationer", 55.

² Siöland, "Pappor som läser", 9-10.

 

Den förkortade fotnoten bör innehålla:

 • Skribentens/skribenternas efternamn
 • Titel, utan ev. undertitel (inom citationstecken)
 • Sidnummer

Referenslistan

Nordin, Dan. "Två studier av styrning i kunskapsintensiva organisationer". Diss., Uppsala universitet, 2000. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-1182.

Siöland, Johanna. "En kvalitativ studie om pappors egna läsvanor och läsvanorna tillsammans med sina barn". Kandidatuppsats, Högskolan i Borås, 2011. http://hdl.handle.net/2320/8731.

 

I referenslistan bör följande information finnas med:

 • Skribentens namn
 • Titel på avhandling/uppsats (inom citationstecken)
 • Nivå på avhandling/uppsats. T.ex.: diss.(dissertation/doktorsavhandling), lic-avh., kandidatuppsats, masteruppsats
 • Lärosäte/ort
 • Publiceringsår
 • URL eller namn på databas där du hämtat texten.