Databearbetning och -analys

Principer för att referera till programvara

Man brukar inte referera till programvara som används för annat än dataanalys (ordbehandlingsprogram etc). Standardprogramvara som Microsoft Excel brukar inte heller behöva någon referens.

Praxis för hur man refererar till programvara varierar mellan olika akademiska discipliner. Du kan förväntas referera till programvaran, referera till en artikel som beskriver programvaran eller helt enkelt ange vilken version du har använt i en fotnot.

Inom medicin och life science är praxis att alltid referera till artikeln när programvara används för analys.

Fördelar med att referera till programvara som används är:

  • Erkännande till programvarans upphovspersoner
  • Ökad transparens när det gäller din metod och ökad reproducerbarhet
  • Det hjälper andra att hitta användbar programvara

Enligt metodartikeln Recognizing the value of software (2021) ska följande information inkluderas när man refererar till programvara:

  • Upphov
  • Titel
  • Publiceringsplats
  • Datum
  • Identifierare (exempelvis DOI)
  • Version (om det finns)
  • Typ (om referensstilen kräver det)