Databearbetning och -analys

Digitala bibliotekslabbet på Ekonomikum

Följande programvara är installerad på 3 datorer i labbet:

 • Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro
 • ArcGIS, ArcMap 
 • Blender
 • Gephi
 • GitHub Desktop
 • IBM SPSS Statistics (Instructional use)
 • LaTeX
 • Mendeley
 • Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint
 • MiKTeX
 • Minitab (Instructional use)
 • Python
 • QGIS
 • R, RStudio
 • SketchUp Pro (Instructional use)
 • Stata
 • Zotero

På 2 datorer finns programvaran Eikon (inkl. Datastream) (finansiell data).

Instructional use: Endast för användning som del i utbildningen. / Only for use as part of an educational programme.

Spektrum i Karin Boye-biblioteket, Engelska parken

Följande programvara är installerad på datorerna i Spektrum:

 • Zotero (referenshantering)
 • EndNote (referenshantering)
 • QGIS (geodatahantering)
 • GIMP (bildredigering - pixlar)
 • InkScape (bildredigering - vektorer)
 • Python (programmering (för t.ex. textbearbetning/text mining)
 • AntConc (korpus- och textanalys, konkordanser)
 • Atom (text- och kodredigerare)