Databearbetning och -analys

Vad är GIS och geodata?

GIS står för geografiska informationssystem, och är informationssystem (programvaror) för att hantera geografiska data.

Geografiska data (geodata) är data som beskriver sakers plats, läge, utbredning eller riktning, ofta med hjälp av koordinater. Dessa koordinater kan tillsammans med beskrivande data importeras till ett GIS, där man kan lagra, bearbeta och visualisera informationen.

Uppsala universitetsbibliotek erbjuder introduktionskurser i ett GIS som heter QGIS. Det är en programvara med öppen källkod som är gratis att ladda ner och använda.

Se nedan för att hitta kommande kurstillfällen.

Bibliotekets kurser

Programvaror

Handledning

Introduktion till QGIS och geodata