Databearbetning och -analys

Universitetsbiblioteket erbjuder stöd, råd och handledning om vilka digitala metoder och verktyg du kan använda i din forskning och dina projekt. I den här guiden har vi samlat de tjänster och den programvara vi erbjuder som stöd under olika delar av fors

Text mining och textdata

Textdata är ostrukturerad text som kan analyseras som data, det vill säga att den är maskinläsbar och vanligtvis ren text (.txt), inte formaterad. 

Text mining eller text data mining är kvantitativ, automatiserad analys av textdata för att hitta statistiska mönster.

Programvara

Biblioteket erbjuder kurser och handledning i följande verktyg för kvalitativ textanalys:

  • Taguette
  • Recogito
  • NVivo

Och följande verktyg för kvantitativ textanalys:

  • Voyant

Handledning