Databearbetning och -analys

Universitetsbiblioteket erbjuder stöd, råd och handledning om vilka digitala metoder och verktyg du kan använda i din forskning och dina projekt. I den här guiden har vi samlat de tjänster och den programvara vi erbjuder som stöd under olika delar av fors

Bilder som källmaterial

Bilder används i flera olika vetenskapliga discipliner. Utöver konst kan bilder till exempel vara dokumenterade föremål/platser, kartor eller bilder med text, som handskrivna dokument. 

Bildorganisering

Boka handledning

Bildbehandling