Databearbetning och -analys

Organisera och annotera bilder

Bilder används i flera olika vetenskapliga discipliner. Utöver konst kan bilder till exempel vara dokumenterade föremål/platser, kartor eller bilder med text, som handskrivna dokument. 

Bildorganisering

Bildbehandling