Databearbetning och -analys

Kvantitativ dataanalys

Kvantitativ dataanalys är studiet av strukturerad data i syfte att uppnå statistiska och kvantifierbara resultat.

Biblioteket erbjuder kurser och handledning i:

  • OpenRefine, som är ett program för att städa och bearbeta data.
  • Jamovi, en programvara för statistiska analyser som liknar SPSS.

Handledning

Här kan du boka handledning med en bibliotekarie för att få råd om hur du kan organisera och analysera din data och hjälp att hitta rätt programvara för din forskning:

Kurser