Databearbetning och -analys

Jamovi

Kom igång med Jamovi för statistisk analys

Övning A: Öppna lokala filer

 

 

Övning B: Öppna exempelfiler

 

 

Övning C: datajustering efter importering

 

 

Övning D: Beräkna variabler

 

 

Övning E: Deskriptiv statistik: en lådagram

 

 

Övning F: att skapa deskriptiv statistik i tabellform

 

 

Övning G: Att använda exempelfiler

 

 

Övning H: Moduler

 

 

Övning I: Syntax mode (syntaxläge)

 

 

SPSS

Stata