Databearbetning och -analys

Organisera och bearbeta data

Data som används i forskning och studier kan behöva ordnas, bearbetas eller omvandlas innan du börjar analysera den. Du kan få vägledning av biblioteket och hjälp med program för att ordna och bearbeta kvalitativa och kvantitativa data. 

Publicera och tillgängliggöra forskningsdata