Databearbetning och -analys

Crowdsourca kulturarvet - hackaton på biblioteket

Du vet väl om att du kan hjälpa biblioteket från ditt vardagsrum?

Gör en insats i transkriberingen eller OCR-rättningen av bibliotekets äldre kataloger. Detta går att göra dygnet runt och allt du behöver är en dator.

Hackaton 101

1. Om du inte gjort detta förut - börja med att kolla på instruktionsfilmen längre ner på denna sida!
2. Välj valfri katalog under Kataloger att OCR-rätta och börja redigera texten.
 

Vad gör man på ett hackaton?

Ibland anordnar biblioteket hackaton - online eller på plats.Under våra hackaton kommer vi att transkribera/rätta inskannade och OCR-lästa handskrivna och maskinskrivna kataloger som finns på Uppsala universitetsbibliotek. Då finns tillfälle att få hjälp och att träffa andra hackatondeltagare. Håll utkik i bibliotekets kalendarium!

 

Bild från personvershackaton på Karin Boye-biblioteket i november 2019.

 

Kataloger att OCR-rätta

Samtliga kataloger nedan har OCR-rättningsfunktionen inlagd - välj själv vilken katalog du vill arbeta med! OCR-rättningen går till på samma sätt i alla kataloger - behöver du en genomgång kan du titta på filmen Personverser: OCR-rättning i katalogen som finns längre ner på denna sida samt på MedFarm play.

Katalogerna innehåller både maskinskrivna och handskrivna kort. Syftet med att OCR-rätta/transkribera dem, är att öka sökbarheten; i stället för att behöva bläddra igenom de digitaliserade katalogkorten (ofta flera tusen inskannade bilder) ett och ett så kan en söka i den maskinlästa/rättade texten efter ord, t.ex. personnamn, ortnamn eller andra relevanta nyckelord. På så vis kan användaren lägga mindre tid på att leta och mer tid på att forska!

Här kan du läsa mer om och se bilder ur bibliotekets fantastiska samlingar. Där finns information om samlingarna som listas i katalogerna vi OCR-rättar men också om andra skatter som finns i biblioteket.

Bild på Svensk biografi-katalogen. Fotograf: Helena Backman.

Kataloger

Instruktionsfilmer

Personverser: OCR-rättning i katalogen

Personverser: Hyllningar vid särskilda tillfällen