Referera enligt APA 7

Programvara

I referenslistan

Format

Utvecklare, A. A., Utvecklare, B. B., & Utvecklare, C. C. (År). Programvarans namn: undertitel (Version #.#) [Programvara]. Utgivare. URL


Exempel
Anthony, L. (2022). AntConc (Version 4.2.0) [Programvara]. Waseda Universitet. https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/
IBM Corp. (2017). IBM SPSS Statistics for Windows (Version 25.0) [Programvara]. IBM Corp. https://www.ibm.com/products/spss-statistics

 

I den löpande texten

Format

... (Utvecklare/Organisation, År).


Exempel
... med hjälp av SPSS version 25.0 (IBM Corp, 2017).

 

Kommentarer 

  • Det är olika praxis för citering av programvara inom olika forskningsfält. I vissa forskningstraditioner förväntas man citera en tidskriftsartikel som beskriver programvaran, istället för att citera själva programvaran (vanligt inom t.ex. medicin och biovetenskaper). Mer information om att citera programvara hittar du i vår guide för Databearbetning och -analys.