Referera enligt APA 7

Twitter

I referenslistan

Format

Efternamn, X. [Användarnamn]. (datum). Twitterpost [Twitterpost/Tweet]. URL

Exempel

Uppsala universitet [@UU_University]. (11 oktober 2019). Both stroke and heart attack patients who were dog owners had a lower risk of dying during the follow-up period than those patients who did not own a dog [Bild bifogad] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/UU_University/status/1182524283026890752

 

I den löpande texten

Format

... (Efternamn, År).

Exempel
Enbart parentes

... enligt studien (Uppsala universitet, 2019).

Om författaren nämnts i texten

Enligt Uppsala universitet (2019) tyder resultaten på att ...

 

Kommentarer

 • Du använder samma format också för Instagram och TikTok.
 • Ange författare på samma sätt som i andra referenser. Ange därefter användarnamn (som börjar med @) inom hakparentes, följt av punkt. 
 • Datum syftar på det datum när inlägget gjordes.
 • De första 20 orden av tweeten anges som titel, i kursiv stil. Räkna en URL, hashtag eller emoji som ett ord vardera och inkludera dem i referensen om de återfinns inom de första 20 orden. 
 • Om en tweet innehåller en bild, en video, en poll eller en thumbnail med en länk anger du det i hakparentes efter titeln: [Bild bifogad], [Video bifogad], [Thumbnail med länk bifogad].
 • Ange beskrivningen [Tweet] i hakparenteser efter titeln.
 • Ange Twitter som namnet på webbplatsen och ange därefter URL. 

Facebook

I referenslistan

Format

Användarnamn. (datum månad år). Titel [ev. Medieform] [Statusuppdatering]. Socialt Media. URL

Exempel

Uppsala universitetsbibliotek. (20 maj 2021). Grattis på namnsdagen! Idag har ett av våra 11 bibliotek namnsdag, nämligen #carolinarediviva ? Carolina Rediviva betyder "den återupplivade karolinska [Bilder bifogade] [Statusuppdatering]. Facebook. https://www.facebook.com/uppsalauniversitetsbibliotek/posts/4079440108781331

 

I den löpande texten

Format

... (Namn kopplat till kontot, År).

Exempel
Enbart parentes

... betydelsen av Carolina Rediviva (Uppsala universitetsbibliotek, 2021).

Om användaren nämnts i texten

Enligt Uppsala universitetsbibliotek (2021), betyder ...

 

Kommentarer

 • Som författare anger du namnet kopplat till kontot.
 • Ange datum när inlägget gjordes.
 • De första 20 orden som titel. Räkna URL eller andra länkar, en hashtag eller en emoji som ett ord vardera. 
 • Om inlägget innehåller bilder, videor, thumbnaillänkar till andra källor eller innehåll från ett annat inlägg (som vid delning av en länk) anger du det inom hakparentes.
 • Ange typ av inlägg (t.ex. [Statusuppdatering], [Video] inom hakparentes efter annan beskrivning av bifogat innehåll.
 • Du anger Facebook som webbplatsens namn i källdelen av referensen samt anger inläggets URL. 

 

 

Instagram

För Instagram gäller samma format som för Twitter (se högst upp på sidan). Du anpassar bara typ av inlägg (t.ex. Instagramprofil, Video, Fotografi osv.) och anger Instagram som webbplats.   

TikTok

För TikTok gäller samma format som för Twitter (se högst upp på sidan). Du anpassar bara typ av inlägg (t.ex. TikTokprofil, Video) och anger TikTok som webbplats.