Referera enligt APA 7

Artiklar i dagstidningar

I referenslistan

Format

Efternamn, A. (Datum). Artikelns titel. Dagstidningens titel. URL

Exempel

Björklund, M. (3 september 2011). Skulderna biter sig fast i euroländerna. Dagens Nyheter.

Corkery, M., & Maheshwari, S. (23 november 2020). As customers move online, so does the holiday shopping season. The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2020/11/23/business/retailers-ecommerce-black-friday.html  

 

I den löpande texten

Format

(Efternamn, År)

Exempel

Enbart parentes

.... (Björklund, 2011).

... (Corkery & Maheshwari, 2020).

När författaren nämns i texten

Enligt Björklund (2011) är det...

Corkery och Maheshwari (2020) menar att ...

 

Kommentarer

  • I källhänvisningen i den löpande texten anges endast årtal medan även månad och dag anges i referenslistan.
  • I referenslistan anger du URL om artikeln finns online och är tillgänglig för läsaren.