Referera enligt APA 7

Uppslagsverk och ordböcker

I referenslistan

Format

Utgivare (År). Uppslagsord. I Uppslagsverk. Hämtad datum från URL
Efternamn, X. (År). Uppslagsord. I Uppslagsverk. Utgivare. Hämtad datum från URL

Exempel

American Psychological Association. (2015). Mood induction. I APA dictionary of psychology (2:a uppl., s. 667)

Apodaca, C. (2017). Foreign Aid as Foreign Policy Tool. I Oxford Research Encyclopedia of Politics. 26 april 2017. Hämtad 13 december 2021 från https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-332

Encyclopædia Britannica. (u.å.). Chavela Vargas. I Britannica Academic. Hämtad 15 December 2021 från https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/Chavela-Vargas/631948

Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket (u.å.). Förkylning. I Svensk MeSH. Hämtad 8 mars 2023 från https://mesh.kib.ki.se/term/D003139/common-cold

Läkemedelsindustriföreningen. (2023). Kåvepenin. I FASS Allmänhet. Hämtad 26 juli 2023 från https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19790831000024

Nationalencyklopedin. (u.å.). Bibliometri. Hämtad 13 december 2021 från http://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bibliometri 

 

I den löpande texten

Format

...(Efternamn/Utgivare, År).

Exempel
Enbart parentes

... de övre luftvägarna (Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket, u.å.).

... är betydelsen en annan (American Psychological Association, 2015). 

... inte korrekt (Apodaca, 2017).

... en av flera användningsområden för Kåvepenin (Läkemedelsindustriföreningen, 2023). 

Om författare/utgivare nämns i texten

Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket (u.å.) definierar ...

American Psychological Association (2015) definierar mood induction ...

Apodaca (2017) definierar ...

Enligt Läkemedelsindustriföreningen (2023) kan ...

 

Kommentarer

  • Uppslagsverk och ordböcker refereras till på likande sätt oavsett om de är tryckta eller online. För verk online anger du hämtningsdatum eftersom de uppdateras. Ange även URL. För tryckta verk anger du upplaga (om annan än första) samt sidnummer.
  • Om författare och uppslagsverk/ordbok är samma anger du endast namnet i författardelen för att undvika upprepning.
  • Ange upplaga (om annan än första) och sidnummer (för tryckta verk).