Referera enligt APA 7

Böcker med författare

I referenslistan

Format

Efternamn, X. (År). Titel (upplaga). Förlag. DOI

Exempel

Magnusson, L. (2014). Sveriges ekonomiska historia. Studentlitteratur.

Matthews, N., & Moody, N. (2007). Judging a book by its cover: Fans, publishers, designers, and the marketing of fiction. Ashgate.

Sakade, F., Henshall, K., Seeley, C., De Groot, H., & Ikeda, J. (2013). A guide to reading and writing japanese: A comprehensive guide to the japanese writing system (4:e uppl.). Tuttle Publishing.

Van Geyte, E. (2013). Writing: Learn to write better academic essays. Collins. 

 

I den löpande texten

Format

... (Efternamn, År).

Exempel

Enbart parentes

… (Sakade m.fl.., 2013).

… (Magnusson, 2014).

… (Matthews & Moody, 2007).

När författaren nämns i texten

Enligt Sakade m.fl. (2016) är det ...

Matthews och Moody (2007) menar att ...

Det viktigaste enligt Magnusson (2014) är att ...

 

Kommentarer

 • Om boken har tre eller fler författare namnger du endast den första författaren följt av m.fl. i källhänvisningen i den löpande texten. I referenslistan däremot anger du alla namn upp till 20 författare. 
 • Ange upplaga om den är annan än 1:a upplagan.
 • Observera att förlagsort inte anges i APA 7.

Böcker med redaktörer

I referenslistan

Format

Efternamn, X. (Red.). (År). Titel (upplaga). Förlag. DOI

Exempel

Grant, C. & Rubin, P.L. (Red.) (2012). Creative writing and art history. Wiley-Blackwell.

MacArthur, C. A., Graham, S., & Fitzgerald, J. (Red.) (2015). Handbook of writing research (2 uppl.). The Guilford Press.

 

I den löpande texten

Format

... (Efternamn, År).

Exempel

Enbart parentes

... när du skriver (MacArthur m.fl., 2015). 

... det allra viktigaste (Grant & Rubin).

Om redaktören/redaktörerna nämns i texten

Enligt Grant och Rubin (2012) är det ...

MacArthur m.fl.  (2015) menar att ...

 

Kommentarer

 • Efter redaktörens/redaktörernas namn skriver du förkortningen (Red.)
 • Ange upplaga om den är annan än 1:a upplagan.
 • Om boken har tre eller fler redaktörer inkluderar du endast det första namnet följt av m.fl. i källhänvisningen i den löpande texten. I referenslistan däremot inkluderar du alla namn upp till 20.
 • I parenteser använder du et-tecknet (&) men i den löpande texten skriver du "och".

E-böcker

I referenslistan

Format

Efternamn, X. (År). Titel (upplaga). Förlag. DOI eller URL

Exempel

Booth, W. C., Colomb, G.C., Williams, J. M., Bizup, J., & Fitzgerald, W.T. (2016). The craft of research (4 uppl.). University of Chicago Press. https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=4785166 

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2 uppl.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000 

Larner, A. J. (Red.). (2013). Cognitive screening instruments: A practical approach. Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-2452-8

 

I den löpande texten

Format

... (Efternamn, År).

Exempel
Enbart parentes

... när du skriver (Booth m.fl. 2016).

... för socialt agerande (Jackson, 2019).

När författaren nämnts i texten

Enligt Larner (2013) är det ...

Booth m.fl. (2016) förklarar att ...

 

Kommentarer

 • Du inkluderar samma information för e-böcker som för tryckta böcker. Du ska dock också inkludera ett DOI-nummer eller URL också om det finns tillgängligt. 
 • Om e-boken har ett DOI (Digital Object Identifier) inkluderar du det som en länk enligt formatet https://doi.org/xxxxx.
 • Om e-boken har både ett DOI och URL inkluderar du enbart DOI.
 • Om e-boken finns fritt tillgänglig online och saknar DOI inkluderar du URL istället. 
 • Använd förkortningen "Red." efter redaktörens namn om e-boken har redaktör(er).
 • Om boken har tre eller fler författare/redaktörer inkluderar du endast det första namnet följt av m.fl. i källhänvisningen i den löpande texten. I referenslistan däremot inkluderar du alla namn upp till 20.
 • I parenteser använder du et-tecknet (&) men i den löpande texten skriver du "och".
 • Ange upplaga i referenslistan (om det inte är den första upplagan).