Referera enligt APA 7

Data och statistik

I referenslistan

Format

Efternamn, X. /Organisation/Myndighet. (Årtal). Titel. Version [Dataset/Opublicerad rådata]. Utgivare. DOI/URL

Exempel

Eurostat (2021). House price index (2015 = 100) - quarterly data [Dataset]. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/2a2a5032-8ded-43bf-aaec-2878e22a9c86?lang=en 

Statistikmyndigheten (2017). Nyfödda, de 10 och 100 vanligaste tilltalsnamnen efter namngivningsår. År 1998-2016 [Dataset]. http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0001/BE0001T05AR/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299 

Stockholms stad (2018). Cykelparkering [Dataset]. Trafikkontoret. http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/GetMetaDataById?id=LvFeature8885279 

Uppsala Conflict Data Program (2017). Adoni–Ogoni. [Dataset]. Uppsala universitet. https://ucdp.uu.se/nonstate/5396

 

I den löpande texten

Format

... (Efternamn/Organisation/Myndighet, År).

Exempel

Enbart parentes

… (Eurostat, 2021).

Första gången källan används … (Statistikmyndigheten [SCB], 2017). Därefter ...(SCB, 2017).  

… (Stockholms stad, 2018).

Första gången källan används… (Uppsala Conflict Data Program [UCDP], 2017). Därefter ... (UCDP, 2017)...

Om författare nämns i texten

Enligt Eurostat (2021) ska ...

Första gången källan används: Statistik från Statistikmyndigheten (SCB, 2017) visar att ... Därefter: Enligt SCB (2017) är...

Stockholms stad (2018) menar att ...

Första gången källan används: Uppsala Conflict Dataprogram (UCDP, 2017) skapar ... Därefter: Enligt UCDP (2017) ska ...

 

Kommentarer

  • Referera till dataset antingen när du har analyserat redan publicerad data eller använder din egen data och presenterar den för första gången i det aktuella verket.
  • Om du refererar till existerande data eller statistik refererar du till publikationen där datan presenterades (exempelvis en tidskriftsartikel, rapport eller webbsida) snarare än själva datan. 
  • Som författare anger du den som gett upphov till eller är ansvarig för datan. Det kan vara en namngiven person eller någon form av organisation eller myndighet.
  • Ange publiceringsår för den version av data som använts.
  • Efter titel (kursivt) anger du identifikationsnummer  och versionsnummer (om det inte är första versionen) för datan, om sådan finns, inom parentes utan kursiv stil avskiljda med semikolon. 
  • Ange en beskrivning av materialet inom hakparentes. Beskrivningen är flexibel (t.ex. [Dataset] eller [Dataset och kodbok].
  • Utgivare anges om den skiljer sig från upphov/ansvarig för datan.
  • Du kan använda en förkortning för en myndighet eller organisation om förkortningen är etablerad och välkänd. Första gången du hänvisar till den skriver du ut hela namnet tillsammans med förkortningen. Därefter kan du använda enbart förkortningen. I referenslistan skrivs hela namnet ut.