Referera enligt APA 7

Webbsidor

I referenslistan

Format

Författare, X./Organisation/Myndighet. (Datum). Titel. Webbplatsens namn. URL

alt. när årtal saknas

Författare/Organisation. (u.å.) Titel. Hämtad datum, från URL

Exempel

Backman, H. (30 september 2020). Segerstedts efterlämnade papper nu tillgängliga. Uppsala universitetsbibliotek. https://www.ub.uu.se/om-biblioteket/fler-nyheter/nyhet/?id=15390&typ=artikel&lang=sv 

Statens medieråd. (11 oktober 2021). Minskat läsande i nästan alla åldrar. https://www.statensmedierad.se/aktuellt/nyheter/2021/minskat-lasande-i-nastan-alla-aldrar

United Nations Development Programme. (u.å.). Goal 5: Gender Equality. Hämtad 29 november 2023, från https://www.undp.org/sustainable-development-goals/gender-equality

 

I den löpande texten

Format

... (Författare/Organisation/Myndighet, År).

Exempel
Enbart parentes

... i alla åldersgrupper (Statens medieråd, 2021).

.. är nu tillgängliga för alla (Backman, 2020).

... i mål 5 om jämställdhet (United Nations Development Programme, u.å.)

Om författare/organisation/myndighet nämnts i texten

Enligt Statens medieråd (2021) är det ...

Backman (2020) berättar att ...

 

Kommentarer 

  • Ange ett så specifikt datum som möjligt i referenslistan för när innehållet på sidan uppdaterades.
  • Om det inte går att hitta datum för uppdatering så anger du u.å (utan årtal) samt lägger till det datum när du läst sidan.
  • Webbsidans titel anger du i kursiv stil.
  • Om sidan har en namngiven författare anger du även webbplatsens namn i källdelen av referensen. 
  • Om författarnamnet och webbplatsens namn är samma behöver du inte ange webbplatsens namn i källdelen i referensen.
  • Information om när sidan är hämtad från internet anger du endast om du misstänker att sidan kan komma att ändras eller flyttas. 
  • Om du använder flera sidor från samma webbplats skapar du en referens för varje sida. 
  • Om du hänvisar till dokument på en webbplats som inte är en webbsida utan t.ex. böcker, artiklar eller rapporter hänvisar du till dem som de källtyperna och inte som en webbsida. Eftersom de är elektroniska lägger du dock till webbadressen eller DOI-nummer på slutet.
  • Du kan använda välkända och etablerade förkortningar för institutioner, myndigheter eller organisationer. Första gången du refererar till den ska du dock ange den utskrivna formen tillsammans med förkortningen. Därefter anger du bara förkortningen.