Referera enligt APA 7

Om översatta verk

Du behandlar alla översatta verk på samma sätt oavsett publikationstyp. När du refererar till en översättning skapar du referensen på det språk som översättningen du läst är publicerad. Du hänvisar till översättaren/översättarna i referensen genom att använda förkortningen "övers." efter översättarens namn och placerar både namn och förkortning inom parentes efter verkets titel (men innan punkt). Du hänvisar också till den ursprungliga källan genom att ange det publiceringsår  som källan ursprungligen gavs ut (i originalspråk) i slutet av referensen, inom parentes.

I källhänvisningar anger du både det ursprungliga publiceringsåret och publiceringsår för översättningen med det tidigaste först, åtskilda med snedstreck.

Översatt bok

I referenslistan

Format

Efternamn, X. (År). Titel (X. Efternamn, övers.). Förlag. (Originalarbete publicerat År).

Exempel
Bouraoui, N. (2004). Pojkflickan (M. Björkman, övers.). Elisabeth Grate Bokförlag. (Originalarbete publicerat 2000).

 

I den löpande texten

Format

... (Efternamn, År/År).

Exempel
 Enbart parentes

… (Bouraoui 2000/2000).

När författaren nämns i texten

Bouraoui (2000/2004) visar här ....

 

Översatt bok - med en översättare som också är redaktör

I referenslistan

Format

Efternamn, X. (År). Titel (X, Surname, Red, & Övers.). Förlag. (Originalarbete publicerat År).

Exampel
Freud, S. (2010). Civilization and its discontents (J. Strachey, red. & övers.). W. W. Norton & Company. (Originalarbete publicerat 1930).

 

I den löpande texten

Format

... (Efternamn, År/År).

Exempel
Enbart parentes 

... det viktigaste att ta hänsyn till (Freud, 1930/2010).

När författaren nämns i texten

Enligt Freud (1930/2010) ...

 

Artikel i tidskrift - återpublicerad i översättning

I referenslistan

Format

Efternamn, X. (År). Titel (X. Efternamn, Övers.). Tidskrift, volym(nummer), första sida-sista sida. DOI (Originalarbete publicerat År).

Exempel
Piaget, J. (1972). Intellectual evolution from adolescence to adulthood (J. Bliss & H. Furth, övers.). Human Development, 15(1), 1–12. https://doi.org/10.1159/000271225 (Originalarbete publicerat 1970).

 

I den löpande texten

Format

... (Efternamn, År/År).

Exempel

Enbart parentes

...  är den viktigaste faktorn (Piaget, 1970/1972).

När författaren nämns i texten

Piaget (1970/1972) nämner ...