Referera enligt APA 7

Radioprogram

I referenslistan

Format

Programledares efternamn, X. (Datum för sändning). Programmets titel [Radioprogram]. Radiokanal. URL

Exempel

Fridén, P. (10 juni 2022). Stigande räntor och nedåt på börsen – så bör småspararen tänka [Radioprogram]. Sveriges radio. https://sverigesradio.se/avsnitt/stigande-rantor-och-nedat-pa-borsen-sa-bor-smaspararen-tanka

 

I den löpande texten

Format

(Programledarens efternamn, År).

Exempel
Enbart parentes

... viktigt att ha i åtanke (Fridén, 2022).

Om programledaren nämnts i texten

Enligt Fridén (2022) är det ...

 

Kommentarer

  • Ange programmets programledare på författarens plats.

 

Avsnitt i en poddsändning

I referenslistan

Format

Programledare/producents/inläsares Efternamn, X. (Datum). Titel [Avsnitt i poddsändning]. I namn på podd. Utgivare. URL

Exempel

Bramme Sey, A. & Ndow Norrby, F. (Programledare). (8 juni 2022). Ett avskedsbrev till aktivismen (Nr 233) [Avsnitt i poddsändning]. I Raseriet - Podden med Amie & Fanna. Spotify.

Ottosson, M. (Programledare). (2 juni 2017). Fågelsånglektion #2: talgoxe, blåmes, entita, talltita, svartmes och tofsmes [Avsnitt i poddsändning]. Sveriges radio. https://sverigesradio.se/avsnitt/910852

 

I den löpande texten

Format

...(Efternamn, År).

Exempel
Enbart parentes

... är snarare en rytm än en melodi (Ottosson, 2017).

... är några av anledningarna (Bramme Sey & Ndow Norrby, 2022).

Om programledaren nämns i meningen

Enligt Ottosson (2017) är det snarare ...

Bramme Sey och Ndow Norrby (2022) menar att ...

 

Kommentarer

  • Ange avsnittets programledare alternativt producent som författare. Oavsett anger du deras roll inom parentes efter namnet i referenslistan. 
  • Ange datumet när avsnittet först sändes. 
  • Om avsnittet har ett nummer anger du det efter avsnittets titel  inom parentes. Om avsnittet saknar nummer utelämnar du det. Observera att varken avsnittets titel eller nummer ska vara i kursiv stil. 
  • Skriv "I" och sen poddens titel i kursiv stil. 
  • Vanligtvis avslutar du referensen med avsnittets URL. Om URL saknas (t.ex. om avsnittet är tillgängligt via en app utelämnar du den.