Referera enligt APA 7

Bokkapitel

I referenslistan

Format

Kapitelförfattares efternamn, X. (År). Kapiteltitel. I X. Redaktörens efternamn (Red.), Bokens titel (upplaga s. xx–xx). Förlag. DOI

Exempel
Furuland, G. (2010). Skönlitterära häftesserier: Ett mediefönster på bokmarknaden. I  J. Harvard & P. Lundell (Red.), 1800-talets mediesystem (s. 65-83). Kungliga biblioteket.

Hunt, K., Ray, J., & Jeter, J. (2014). Hereditary risk for cancer. I D. Alberts & L.M. Hess (Red.), Fundamentals of cancer prevention (3 uppl. s. 123-150). Springer. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-38983-2_5
 

 

I den löpande texten

Format

(Efternamn, År)

Exempel

Enbart parentes

... (Furuland, 2010).

... (Hunt m. fl., 2014).

Om författaren nämns i texten

Enligt Furuland (2010) ...

Hunt m. fl. (2014) anser att ...

 

Kommentarer

  • Om boken har tre eller fler författare namnger du i källhänvisningen i den löpande texten endast den första författaren följt av m. fl.
  • Använd samma format för bokkapitel i både tryckta böcker och i e-böcker. 
  • För elektroniska böcker anger du DOI-nummer. Om DOI saknas anger du URL där kapitlet finns tillgängligt för läsaren. Om en sådan URL saknas avslutar du referensen efter förlag. 
  • Upplaga anges (om det inte är den första upplagan).
  • Ange sidnummer i boken där kapitlet finns. Om sidnummer saknas kan du utelämna den informationen.