Referera enligt APA 7

Personlig kommunikation

Information som inte är tillgänglig för läsaren hänvisas till som personlig kommunikation i den löpande texten. Personlig kommunikation innefattar oinspelade föreläsningar, e-post, textmeddelanden, chattmeddelanden eller direktmeddelanden, intervjuer, telefonsamtal, tal, brev och så vidare.

Använd bara personlig kommunikation när en mer tillgänglig källa inte finns tillgänglig. Om du exempelvis lärde dig om ett ämne vid en föreläsning är det bättre att hänvisa till forskningen som föreläsaren baserade föreläsningen på. Men om föreläsningen innehöll originalinnehåll som inte finns tillgängligt någon annanstans hänvisar du till föreläsningen som personlig kommunikation. 

Personlig kommunikation inkluderas inte i referenslistan, du hänvisar enbart till dem i texten. Ange initial(er) och efternamn och ange ett så exakt datum som möjligt. 

Enbart parentes

Detta beror på att... (A. Andersson, personlig kommunikation, 25 oktober, 2017).

Om namnet nämns i texten

Enligt A. Andersson syftar detta till... (personlig kommunikation, 25 oktober, 2017).