Referera enligt APA 7

Bloggar

I referenslistan

Format

Efternamn, X. (datum månad år). Titel. Namn på blogg. URL

Exempel
Backman, H. (31 maj 2020). Kjolroller i studentspex, 400. http://400-blogg.ub.uu.se/2020/01/31/kjolroller-i-studentspex/ 

 

I den löpande texten

Format

... (Efternamn, År).

Exempel
Enbart parentes 

... (Backman, 2020).

Om författaren nämns i texten

Enligt Backman (2020) är det möjligt …

 

Kommentarer

  • Blogginlägg följer samma format som artiklar i tidskrifter. Skriv bloggens namn i kursiv stil på samma sätt som du skulle göra på namnet på en tidskrift.