Referera enligt APA 7

Föreläsningar

I den löpande texten

Föreläsningar räknas som personlig kommunikation. Eftersom informationen från personlig kommunikation inte är tillgänglig för läsaren anger du den inte i referenslistan utan enbart i den löpande texten.

Exempel

Enbart parentes

Detta beror på att... (A. Andersson, personlig kommunikation, 25 oktober, 2017).

Om namnet nämns i texten

Enligt A. Andersson syftar detta till... (personlig kommunikation, 25 oktober, 2017)

 

Kommentarer

  • Personlig kommunikation innefattar även e-post, textmeddelanden, chattmeddelanden eller direktmeddelanden, intervjuer, telefonsamtal, tal, brev och så vidare.
  • Använd bara personlig kommunikation när en mer tillgänglig källa inte finns tillgänglig. Om du exempelvis lärde dig om ett ämne vid en föreläsning är det bättre att hänvisa till forskningen som föreläsaren baserade föreläsningen på. Men om föreläsningen innehöll originalinnehåll som inte finns tillgängligt någon annanstans hänvisar du till föreläsningen som personlig kommunikation. 
  • Personlig kommunikation inkluderas alltså inte i referenslistan utan du hänvisar enbart till dem i texten. Ange initial(er) och efternamn och ange ett så exakt datum som möjligt.