Referera enligt APA 7

APA 7

Stilen APA är skapad av American Psychological Association och används inom många olika områden som exempelvis beteendevetenskap, samhällsvetenskap, vårdvetenskap och naturvetenskap.

Det finns flera upplagor av APA-stilen där den sjunde upplagan (APA 7) är den senaste.

APA använder ett författare-år system där en kort källhänsvisning i texten svarar mot en komplett referens i referenslistan. Källhänvisningarna i den löpande texten innehåller verkets författare och publikationsår inom parentes. Alla verk du källhänvisat till måste finnas i den alfabetiska referenslistan i slutet av ditt dokument. Du måste också ha källhänvisat till alla verk i referenslistan i din text. Notera att du behöver källhänvisa både när du parafraserar och citerar. 

Läs mer om APA 7 i American Psychological Associations APA Style and Grammar Guidelines.