Referera enligt APA 7

Avhandlingar och uppsatser

I referenslistan

Format

Efternamn, X. (År). Titel. [Doktorsavhandling/Typ av uppsats, Universitet]. Arkivets namn/Databasens namn. URL

Exempel

Nordin, D. (2000). Två studier av styrning i kunskapsintensiva organisationer. [Doktorsavhandling, Uppsala universitet].

Siöland, J. (2011). Pappor som läser: En kvalitativ studie om pappors läsvanor. [Kandidatuppsats, Högskolan i Borås]. http://hdl.handle.net/2320/8731

Xu, J. (2021). Homemade bubble tea system. (Publikationsnr. 28547798) [Masteruppsats, Pratt Institute]. ProQuest Dissertations and Theses.

 

I den löpande texten

Format

(Efternamn, År)

Exempel

Enbart parentes

(Nordin, 2000)

(Sjöland, 2011)

(Xu, 2021)

När författaren nämns i texten

Enligt Nordin (2000) är det ...

Sjöland (2011) menar att ...

När det gäller te anser Xu (2021) att ...

 

Kommentarer

  • Nivå på avhandling/uppsats samt lärosäte anger du inom hakparenteser. Om publikationsnummer finns anger du även det.
  • URL (om den ger läsaren tillgång till avhandlingen/uppsatsen). Om avhandlingen bara finns tillgänglig genom databaser som kräver abonnemang anger du databasens namn.