Referera enligt APA 7

Rapporter

I referenslistan

Format

Namngiven författare

Efternamn, X. (År). Titel (Serie serienummer). Utgivare. URL

Organisation som författare

Organisation. (År). Titel (Serie serienummer). URL

Exempel

Ahlberg Tidblad, A. (2001). Litiumbatterier för stationära tillämpningar (Elforsk Rapport 2001:23). Elforsk.

H&M Group. (2020). Årsredovisning 2020https://hmgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/Publicering-av-H-M-Hennes-Mauritz-ABs-arsredovisning-2020.pdf 

Ljungqvist, A., Richardson, M., & Wolfenzon, D. (2008). The investment behaviour of buyout funds: Theory and Evidence (w14180). National Bureau of Economic Research. http://www.nber.org/papers/w14180.pdf 

UN High Commissioner for Human Rights. (2018). Annual report of the United Nations High Commissoner for human rights (A/HCR/37/3). https://digitallibrary.un.org/record/1474804 

 

I den löpande texten

Format

Namngiven författare

(Efternamn, År).

Organisation som författare

(Organisation, År).

Exempel

Endast parentes

... gäller de flesta fonder (Ljungqvist m.fl., 2008).

... påverkade företaget kraftigt (H&M Group, 2020).

När författare/organisation nämnts i texten

... var enligt Ahlberg Tidblad (2001) viktigt för att ...

Rapporten från UN High Commissioner for Human Rights (2018) visar att ...

 

Kommentarer

  • Om rapporten har tre eller fler namngivna författare anger du enbart den förstnämnda följt av m.fl. i källhänvisningen i den löpande texten.
  • Om författaren är ett företag, organisation eller myndighet anger du den specifika avdelning som är ansvarig för rapporten.  
  • Om rapporten har ett serienummer lägger du till det i parentes efter titeln.
  • Ange utgivare när rapporten har namngivna författare.
  • Om det övergripande företagets, organisationens eller myndighetens namn inte finns med i författarnamnet anges det som utgivare. 
  • Ange URL om rapporten finns tillgänglig online.