Referera enligt APA 7

Standarder

I referenslistan

Format

Standardiseringsorganisation. (År). Titel (Standardens nummer). Ansvarig organisation. URL

Exempel

ASTM International. (2020). Standard Test Methods for Determining the Effectiveness of Fire Retardant Treatments for Natural Christmas Trees (ASTM E3082-20). https://www.sis.se/produkter/externa-kategorier/construction-astm-vol-04/building-seals-and-sealants-fire-standards-dimension-stone-astm-vol-0407/astm-e3082-20/

Svenska institutet för standarder. (2018). Ljus - Specifikation för sotegenskaper (SS-EN 15426:2018). https://www.sis.se/produkter/kemiteknik-3b58b2e7/produkter-fran-kemisk-industri/ovrigt/ss-en-154262018/

 

I den löpande texten

Format

...(Standardiseringsorganisation, År).

Exempel
Enbart parentes

... gäller för julgranar ASTM International, 2020).

... sotar extra mycket (Svenska institutet för standarder, 2018).

Om organisationen nämnts i texten

ASTM International (2020) visar att ...

Enligt Svenska institutet för standarder (2018) är den typen av ljus ...

 

Kommentarer

  • I de flesta fall kommer författaren vara organisationen som skapat standarden.
  • Ange det år när standarden började gälla.
  • Du anger ansvarig organisation i de fall den är en annan än den som som angivits som författare.
  • Ange URL om du hämtat standarden online.