Referera enligt APA 7

Intervjuer

I den löpande texten

Intervjuer räknas som personlig kommunikation. Eftersom informationen från personlig kommunikation inte är tillgänglig för läsaren anger du den inte i referenslistan utan enbart i den löpande texten.

Exempel

Enbart parentes

Detta beror på att... (A. Andersson, personlig kommunikation, 25 oktober, 2017).

Om informanten nämns i texten

Enligt A. Andersson syftar detta till... (personlig kommunikation, 25 oktober, 2017).

 

Kommentarer

  • Om du har genomfört intervjuer som en del av din undersökning behandlar du dem som informanter och inte som personlig kommunikation. Beroende på vad du och dina informanter kommit överens om kan det kräva åtgärder för att inte avslöja informanternas identitet. Det kan t.ex. göras genom att använda pseudonymer och/eller inte ange information som kan avslöja informantens identitet.
  • Personlig kommunikation innefattar även e-post, textmeddelanden, chattmeddelanden eller direktmeddelanden, intervjuer, telefonsamtal, tal, brev och så vidare.
  • Använd bara personlig kommunikation när en mer tillgänglig källa inte finns tillgänglig. Om en intervju exempelvis finns inspelad och tillgänglig via andra medier t.ex. YouTube eller Instagram refererar du till dem och följer riktlinjerna för att referera till dessa medier. 
  • Personlig kommunikation inkluderas alltså inte i referenslistan utan du hänvisar enbart till dem i texten. Ange initial(er) och efternamn och ange ett så exakt datum som möjligt.