Referera enligt APA 7

E-post och brev

Brev och e-post som inte är tillgänglig för läsaren hänvisas till som personlig kommunikation i den löpande texten. Personlig kommunikation inkluderar även oinspelade föreläsningar, e-post, textmeddelanden, chattmeddelanden eller direktmeddelanden, intervjuer, telefonsamtal, tal, brev och så vidare. Personlig kommunikation bör endast användas när en mer tillgänglig källa inte finns tillgänglig. Om du har använt dig av brev som finns tillgängliga i ett arkiv hänvisar du till dem som arkivmaterial.  

Personlig kommunikation inkluderas inte i referenslistan, du hänvisar enbart till dem i texten. Ange initial(er) och efternamn och ange ett så exakt datum som möjligt. 

I den löpande texten

Exempel 

Enbart parentes

Detta beror på att... (A. Andersson, personlig kommunikation, 25 oktober, 2017).

Om namnet nämns i texten

Enligt A. Andersson syftar detta till... (personlig kommunikation, 25 oktober, 2017)