Referera enligt APA 7

Andrahandskällor

Andrahandskällor kallas också sekundärkällor och hänvisar till idéer som publicerats i en originalkälla.  I första hand ska du alltid försöka få tillgång till originalkällan och hänvisa till den i ditt arbete. I de fall där det inte är möjligt kan du göra på följande sätt.

I referenslistan

Olsson, V. (1998). Under körsbärsträdens skugga. Nya förlaget.

 

Källhänvisning i texten

Enbart parentes

(Takamura, 1942, refererad i Olsson, 1998, s.72-73).

När författaren nämns i texten

Enligt Takamura (1942, refererad i Olsson, 1998, s. 72-73) innebär...

 

Kommentarer

  • Originalkällan redovisas inte i referenslistan utan enbart i den löpande texten. I referenslistan anges endast den källa du läst, det vill säga andrahandskällan.
  • Om året för originalkällan är okänt utesluts det i parentesen.