Referera enligt APA 7

Om bilder, diagram, kartor, illustrationer etc. i APA 7

I APA räknas alla typer av visuella uttryck (förutom tabeller) som figurer. Vanliga typer av figurer är bilder, diagram, teckningar eller andra illustrationer, kartor och fotografier. 

Om du väljer att infoga en figur i din text måste du också ange fullständiga uppgifter om den i anslutning till figuren. Tänk på att t.ex. bilder kan vara skyddade av upphovsrätt och att du kanske inte får reproducera dem hur som helst i ditt arbete. Du behöver ofta ha tillstånd från upphovspersonen för att använda bilden i din text. Läs mer om bilder och upphovsrätt vid publicering av arbeten.

I texten i anslutning till figuren ska följande information vara med:

 • nummer: Ange figurens nummer (t.ex. Figur 1) ovanför titeln och bilden i fet stil. Numrera figurerna i den ordning de förekommer i din text. 
 • titel: Ange figurens titel på en ny rad (efter dubbelt mellanslag) under figurnummer. Ge varje figur en kort men beskrivande titel. 
 • bild: Bilddelen består av själva figuren, det vill säga bilden, diagrammet, teckningen eller illustrationen. 
 • teckenförklaring: En teckenförklaring, om en sådan finns ska placeras inom ramen för figuren och förklarar eventuella symboler som använts i figuren. 
 • kommentar: Kommentarer kan förekomma nedanför figuren för att beskriva innehåll i figuren som inte framgår av figurens titel, bild och/eller teckenförklaring. Här uppger du också källan om materialet kräver tillskrivning.  

Om bilden kräver tillskrivning uppger du då i kommentaren:

 • "Från" om materialet är obearbetat eller "Bearbetad från" om du själv har gjort ändringar i materialet.
 • Namn på verket, upphovsperson, år och var materialet är publicerat.
 • Ange upphovsrätt/Copyright, t.ex. vilken CC-licens som gäller för materialet.
 • Ange även det tillstånd som upphovsrättsinnehavaren har gett om du personligen har bett om lov att använda materialet.

Bilder från en bok

Vid bilden (om du inkluderar den i din text)
Figur 1

SBM in startups at the intersection of SBM and SE

Kommentar. Från Godelnik, R., & Van der Meer, J. (2019) , s. 242.

 

I den löpande texten
Enbart parentes

(Godelnik & van der Meer, 2019)

Om författaren nämns i texten

Enligt Godelnik och Van der Meer (2019)...

 

I referenslistan

Godelnik, R., & Van der Meer, J. (2019). Sustainable Business Models in an Entrepreneurial Environment [Figur]. I Aagaard, A. (Red.), Sustainable Business Models: Innovation, Implementation and Success (s. 239-276). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93275-0_9

 

Kommentarer
 • Av just upphovsrättsliga skäl är inte bilden från Godelnik och Van der Meer infogad. 

Bilder från webben där tillskrivning krävs

Intill bilden (om du inkluderar den i din text)

Figur 1

Hundvalp med huvudet på sned

Kommentar: Från Cute Puppy [Fotografi], av Lamprovishal, 2020, Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cute-puppy-5.jpg). CC BY-SA 4.0.

 

I den löpande texten

... illustreras av bilden (Lamprovishal, 2020).

Bilden från Lamprovishal (2020) visar...

 
I referenslistan

I referenslistan ska du ange författare, publikationsår, titel, beskrivning av medietyp pch källa (vanligtvis webbplatsens namn och URL). 

Exempel
Lamprovishal (2020). Cute Puppy [Fotografi]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cute-puppy-5.jpg 

 

Kommentarer
 • Om licensen kopplad till en bild säger att tillskrivning krävs anger du det i en kommentar till figuren samt i referenslistan. Många (men inte alla) bilder med Creative Commons licens kräver tillskrivning. 
 • I exemplet ovan kommer bilden på hundvalpen från Wikimedia Commons och har en Creative Commons licens (CC BY-SA 4.0). Enligt licensen är bilden fri att använda och ändra men tillskrivning krävs. 
 • För att använda bilden anger du figurnummer och titel följt av bilden. Under bilden anger du uppgifter om upphovsrätt. Du anger samma uppgifter som i referenslistan men i en annan ordning (titel, författare, datum, webbplatsens namn, URL samt namnet på licensen. I presentationer är figurnummer och titel valfria men kommentaren om upphovsrätt krävs. 

Bilder där tillskrivning inte krävs

Om bilden har en licens där tillskrivning inte krävs behöver du inte ange en referens vare sig i den löpande texten eller i referenslistan. För att använda bilden som figur anger du dock fortfarande ett figurnummer, titel (ovanför bilden) och själva bilden. Om du vill kan du också beskriva bilden i en kommentar under bilden. I en presentation (t.ex. i PowerPoint) är figurnummer, titel och kommentarer valfria. 

Exempel

Figur 1

Kommentar: Eiffeltornet i Paris.