Referera enligt APA 7

Filmer

I referenslistan

Format

Efternamn, X. (Regissör). (År). Titel [Film]. Utgivare. URL

Exempel
Jackson, P. (Regissör). (2001). Lord of the rings [Film]. New Line Cinema.

 

I den löpande texten

Format

(Efternamn, År)

Exempel

Enbart parentes

... visas i slutet av filmen (Jackson, 2001).

När regissören nämns i texten

Jackson (2001) visar i filmen att...

 

Kommentarer

 • Filmens regissör. Ange regissörens namn i författardelen av referensen, följt av (Regissör) i referenslistan Om information om regissör saknas kan du ersätta detta med annan upphovsman med jämförbar roll – till exempel producent.
 • I referenslistan inkluderar du typ av medium inom hakparentes, t.ex.: [film], [DVD].
 • Om en film har flera produktionsbolag skiljs de åt med semikolon. 
 • Om filmen finns tillgänglig för läsaren via en URL anger du den i referenslistan. Annars utelämnar du den. 

TV-serie

I referenslistan

Format

Efternamn, X. (Producent/er). Titel (År serien visades). [TV-serie]. Produktionsbolag.

Exempel
Lundberg, S. & Strömqvist, D. (Producenter). Skärgårdsdoktorn (1997-2000). [TV-serie]. Sveriges Television.

 

I den löpande texten

Format

(Producentens efternamn, X, År)

Exempel

Enbart parentes

... är ett exempel på (Lundberg & Strömqvist, 1997-2000).

Om producenterna nämns i texten

...som visas hos Lundberg & Strömqvist (1997-2000) är det ...

 

Kommentarer

 • Producent anges i författardelen av referensen följt av noteringen (Producent). Om det är flera skriver du (Producenter) efter det sista namnet. 
 • Om serien fortfarande sänds ersätter du slutåret med med "nutid", t.ex. (2017-nutid).
 • Ange medietyp inom hakparentes, [TV-serie].
 • Produktionsbolag. Om det är flera bolag skiljs de åt med semikolon. 

Avsnitt i TV-serie

I referenslistan

Format

Efternamn, A. (Författare), & Efternamn, B. (Regissör). (datum). Avsnittets titel (Säsong, Episod) [Del i TV-serie]. I C. C. Efternamn (Producent), TV-seriens titel. Studio. URL

Exempel

Weiner, M (Regissör & författare) & Gordon, K. (Författare). (26 Oktober 2008). Meditations in an emergency (Säsong 2, avsnitt 13) [Del i TV-serie]. I Weiner, M, Hornbacher, S., Jacquemetton, A., Jacquemetton, M. & Leahy, J. (Exekutiva producenter), Mad Men. Weiner Bros. Productions; Lionsgate Television; RadicalMedia; AMC Original Productions.

 

I den löpande texten

Format

(Efternamn & Efternamn,  År).

Exempel

Enbart parentes

... (Weiner & Gordon, 2008)

Om författare/regissör nämnts i texten

I Meditations in an emergency visar Weiner och Gordon (2008) att ...

 

Kommentarer

I referensen till ett avsnitt av en TV-serie bör följande information ingå:

 • Ange personers roller efter varje namn. Om en person har flera roller kombinerar du beskrivningarna med et-tecken, &.
 • I referenslistan anger du datum när programmet sändes. I den löpande texten anger du endast årtalet när det sändes.
 • Ange säsongsnummer och avsnittsnummer inom parentes efter titeln.
 • Ange medietyp inom hakparentes [TV-program].
 • Ange vilken TV-serie avsnittet ingår i. För mer information om hur den skrivs se avsnittet ovan om TV-serie.

TV-program

I referenslistan 

Format

Efternamn, A. (Regissör/Programvärd). (År). Originaltitel [Översatt titel] [Film/DVD/TV-program]. Utgivare. URL

Exempel

Hemstad, Y. (Regissör & producent). (2004). Armlös, benlös, makalös [TV-program]. Sveriges Television. https://www.svtplay.se/video/1341398/armlos-benlos-makalos 

 

I den löpande texten

Format

(Efternamn, År).

Exempel

Enbart parentes

... blir det uppenbart (Hemstad, 2004).

Om regissören/producentens namn nämnt i texten

Hemstad (2004) visar att ...

 

Kommentarer

 • Ange personers roller i parentes efter varje namn i referenslistan. Om en person har flera roller kombinerar du beskrivningarna med et-tecken, &.
 • Ange titel på originalspråk i kursiv stil med översättning efter inom hakparentes.
 • Ange medietyp inom hakparentes [TV-program] i referenslistan.
 • I referenslistan anger du även produktionsbolag.
 • Ange även URL i referenslistan (om programmet är tillgängligt online).