Referera till juridiskt material

Om guiden Referera till juridiskt material

Den här guiden är framtagen av universitetsbiblioteket för att hjälpa dig som skriver PM och uppsatser inom juridik. Du som skriver inom andra ämnen men använder dig av rättskällor bör hellre utgå ifrån våra andra guider till källhänvisningar och referenser.

 

OBS! Denna guide presenterar enbart förslag på hur man kan göra. Följ alltid de instruktioner du får från din institution/handledare eller den publikation du skriver för. Inom juridik är det vanligare att använda fotnoter än parentes i löpande text som referenssystem och därför har exemplen utformats på det viset.

 

Exemplen i den här guiden bygger bl.a. på: