Referera enligt Harvard

Om Harvard

Harvard förekommer i många varianter och på dessa sidor presenterar universitetsbiblioteket ett förslag till hur du kan referera enligt Harvard.

Alla versioner av Harvard följer mönstret att källhänvisningar anges i texten inom en parentes. I parentesen skrivs författarens efternamn samt publiceringsår, och ibland sidnummer. I slutet av dokumentet finns en referenslista som är sorterad efter författarnas efternamn och årtal för att du ska kunna hitta mer information om referenserna.

Det som kan skilja sig åt är främst formateringen i referenslistan, t.ex. om författarnas förnamn uppges eller enbart initialer, i vissa versioner skrivs titlar kursivt och ibland inte, vissa titlar skrivs ibland inom citattecken, och det kan variera om en stil använder kommatecken eller punkt mellan de olika delarna i en referens.

Uppsala universitet har ingen officiell version av Harvard. Du bör alltid kontrollera med din institution/handledare/lärare om några andra instruktioner gäller för dig och den text som du skriver!

Om du använder Zotero för att formatera dina källhänvisningar och referenser så kan du hämta många varianter av Harvard.

Det finns också ett flertal versioner av Harvard att ladda ner till EndNote.