Referera enligt Harvard

Om Harvard

Harvard är inte en enda referensstil, utan snarare en grupp av stilar. Bara inom Uppsala universitet används många olika varianter av Harvard. På dessa sidor presenterar Uppsala universitetsbibliotek en variant. Du bör alltid kontrollera med din institution/handledare/lärare om några andra instruktioner gäller för dig och den text som du skriver!

Alla varianter av Harvard följer grundprincipen att källhänvisningar i texten anges inom en parentes. I parentesen skrivs författarens efternamn samt materialets publiceringsår, och ibland sidnummer. I slutet av dokumentet finns en referenslista som är sorterad efter författarnas efternamn och årtal där du ska kunna hitta all nödvändig information om källorna.

Det som skiljer sig åt mellan olika harvardstilar är främst formateringen i referenslistan. Till exempel om författarnas hela förnamn uppges eller enbart initialer, om titlar skrivs i kursiv stil eller inom citattecken, och om en stil använder kommatecken eller punkt mellan de olika delarna i referensen.

Det är viktigt att vara konsekvent när man refererar, och att hålla sig till en och samma stil i hela dokumentet.

Om du använder ett referenshanteringsprogram

Den variant av Harvard som presenteras här motsvaras av stilen "Uppsala University Library - Harvard" som kan laddas ner från Zotero Style Repository och användas i Zotero och Mendeley.

Ladda ner stilen "Uppsala University Library - Harvard"

Mer information om referenshanteringsprogram

 

Det finns också ett flertal versioner av Harvard att ladda ner till EndNote.