Referensguiden

Om Chicago

Chicago har två system för att referera. Det ena systemet använder fotnoter eller slutnoter och vanligtvis en referenslista. Detta system är vanligare inom humaniora och historia. Läs mer om hur man refererar enligt Chicagos fotnotsystem.

Det andra systemet använder parenteser i texten med författare och årtal samt en referenslista. Detta system är vanligare inom samhällsvetenskap och naturvetenskap. Läs mer om hur man refererar enligt Chicagos parentessystem.

Det finns också en kortare manual till Chicago. Klicka på fliken Notes and Bibliography för fotnotsystemet eller fliken Author-Date för parentessystemet: Chicago-Style Citation Quick Guide.

Du bör alltid kontrollera vilket system du ska använda till din publikation. Fråga din handledare, förlagsredaktör eller läs författarinstruktionerna för den tidskrift du vill publicera i.