Referensguiden

Harvard

Harvard förekommer i många varianter och dessa sidor innehåller ett förslag till hur man kan referera enligt Harvard. Kontrollera alltid med din institution/handledare/lärare om några andra instruktioner gäller för dig.

Några fler guider till Harvard:

Källhänvisningar

I Harvardsystemet anger man sina källhänvisningar inom parenteser i texten. I parentesen anges författarens efternamn och publikationens årtal. Den fullständiga informationen om verket anges i referenslistan i slutet av arbetet. Källhänvisningen kan placeras såväl i början som i slutet av en mening men alltid innanför avslutande punkt. Om källhänvisningen avser ett helt avsnitt och inte enbart en mening, så måste detta framgå tydligt. Om författarnamnet skrivs i löpande text kan det uteslutas i parentesen som då enbart innehåller årtal. Författarnamnen skrivs alltid med stor begynnelsebokstav och gemener i källhänvisningarna i löpande text. I referenslistan är det vanligt att skriva författarnamn med versaler.

Några exempel på hur källhänvisningar kan se ut i text:

Oftast brukar man ... (Bell, 2006).
Körner och Wahlgren (2002) menar att man ...
Enligt både Bell (2006) och Furuland (2010) bör ...

 

En till tre författare

Om publikationen har 1-3 författare anges alla tre i källhänvisningen: 

(Andersson, Nilsson och Berg, 2007).
Enligt Andersson, Nilsson och Berg förekommer det ... (2007).

 

Fyra eller fler författare

Om verket har 4 eller fler författare anges enbart den första författaren i källhänvisningen följt av "et al." eller "m.fl.":

(Lundgren et al. 2007).
Enligt Lundgren m.fl. handlar det oftast om ... (2007).

 

Alla författarnamn, oavsett antal, ska finnas med i referensen i litteraturlistan. Författarnamnen skrivs alltid i samma följd som de anges i publikationen.

Flera källor i samma parentes

Om du vill hänvisa till två eller flera publikationer i samma parentes skriver du källhänvisningarna med ett semikolon emellan. Ordningsföljden inom parentesen bestäms ibland av hur viktiga de refererade publikationerna är. Andra vanliga alternativ är att de uppges i alfabetisk eller kronologisk ordning:

(Eriksson, 2012; Fransson, 2008; Nordgren, 2007).

Citat

Om du återger ett direktcitat ska även sidnummer där du läst citatet anges i parentesen:

"En av högskolans viktigaste uppgifter är att..." (Rimsten, 2009, s. 45).

Hänvisa till andrahandskälla

Om du inte har tillgång till orginalkällan ska du i referenslistan ange den publikation du har läst. I källhänvisningen anger du både orginalkällan och den publikation som du har läst. I följande exempel har du läst Vera Olssons bok och där hittat ett citat av Takamura som du återger i din text:

Källhänvisning i texten:
(Takamura, 1942 se Olsson, 1998, s.72-73).
I referenslistan:
Olsson, Vera (1998). Under körsbärsträdens skugga. Västerås: Nya förlaget.


Organisation som författare

Om författarnamn saknas anger du om möjligt organisationen som står bakom publikationen. Detta är vanligt när det gäller webbsidor eller myndighetsrapporter:

(Radiotjänst, 2014).


Författare saknas

Om en publikation helt saknar uppgift om författare kan du skriva titeln istället:

I boken Glada tider på börsen (2015) anses det ... 

Referenslistan

Placering

Referenslistan placeras i slutet av dokumentet men före eventuella bilagor.

Sorteringsordning

I referenslistan listas alla verk i alfabetisk ordning efter författarnamn oavsett vilken typ av material det gäller (artikel, bok, webbsida etc.).

Flera verk av samma författare

Flera verk av samma författare/organisation som är utgivna olika år anges i kronologisk ordning, dvs det äldsta verket först.

Flera verk av samma författare samma år

Om man använder flera verk av samma författare som är utgivna samma år skiljer man dessa åt med en liten bokstav. Den som placeras först i referenslistan får tillägget a, nästa får tillägget b etc. Exempel:

Lundén, Björn (2012a). Ekonomiska föreningar: skatt, deklaration, ekonomi och juridik. 12. uppl. Näsviken: Björn Lundén Information.
Lundén Björn (2012b). Enskild firma: skatt, deklaration, ekonomi, juridik. 20. uppl. Näsviken: Björn Lundén Information.

I texten kan källhänvisningarna se utsåhär: (Lundén, 2012a) samt (Lundén, 2012b).

 

Författarnamn

Författarens namn skrivs i ordningen Efternamn, Förnamn. Istället för att skriva ut hela förnamnet anges ofta enbart initialer. Var konsekvent och gör likadant med alla referenser i ditt dokument.

Bondi, Marina och Rosa Lorés Sanz  (2014). Abstracts in academic discourse : variation and change. Bern : New York: Peter Lang.

Brickell, Katherine, Melissa Fernández Arrigoitia, och Alex Vasudevan (2017). Geographies of forced eviction: dispossession, violence, resistance. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

 

Om författarnamn saknas anger du om möjligt organisationen som står bakom publikationen. Detta är vanligt när det gäller webbsidor:

Radiotjänst (2014). Avgiften. Tillgänglig: http://www.radiotjanst.se/sv/Avgiften/ [Hämtad 2014-06-23].
Källhänvisningen i texten anger organisation och årtal: (Radiotjänst, 2014).

 

Om författarnamn saknas och det inte finns någon organisation att ange kan du istället ange titeln först. Om titeln är lång kan den förkortas i källhänvisningen i löpande text. Hela titeln skrivs ut i referenslistan. Några exempel:

Delfiner under hot. 1998. [DVD]. Malmö: International Masters Publishers BV.
Stadga om stora watnqwarnens i Upsala ordentliga nyttiandhe och bruk, författat af magistratu academico dher sammastädes anno 1680. 1680. Uppsala.

Källhänvisningarna i texten (i kursiv stil): (Delfiner under hot 1998) och (Stadga om stora watnqvarnens 1680) alternativt (Stadga 1680).

 

Typ av material/medium

För att det ska bli tydligare vilken typ av material man refererar till anger man ibland vilken typ av medium det rör sig om (t.ex. blogg, brev, datorprogram, DVD, e-bok,  e-post, Facebook, fotografi, video etc.). Detta skrivs direkt efter titeln inom en hakparentes:

Uppsala university library (2014). Sommarens olika öppettider på våra enheter finns nu att ta del av här [Twitter]. 16 juni. Tillgänglig: https://twitter.com/UppsalaUniLib/status/478527743395913728 [Hämtad 2014-06-23].